De groepspraktijk en samenwerking

Het is onze overtuiging dat samenwerken in een groepspraktijk nuttig is: we delen onze ervaringen, overleggen regelmatig en bespreken moeilijkere medische problemen tijdens ons tweewekelijks praktijkoverleg. Door onze kennis samen te brengen proberen we u optimaal te helpen.

Het globaal medisch dossier laat toe dat alle artsen van de praktijk steeds op de hoogte kunnen zijn van uw volledig dossier. De terugbetaling van uw consultatie door het ziekenfonds is dan ook voor al onze artsen gelijk.

Geen van de artsen zal er bezwaar tegen hebben dat u de ene maal de ene dokter consulteert en de andere maal de andere. Door als groep samen te werken kan u ook tijdens verlofperiode of afwezigheid van de ene arts door een collega worden verder geholpen.

Ook onderhouden we een goede samenwerking met andere eerstelijns gezondheidsmedewerkers (zoals uw apotheker, verpleegkundige, kinesist, rusthuis, …) en met de specialisten in het ziekenhuis.

Enkele afspraken over onze praktijk

Gelieve steeds uw identiteitskaart mee te nemen naar de consultatie. Deze zal voortaan steeds vaker nodig zijn voor het maken van attesten en voorschriften.

Voor kinderen gelieve de kids-ID mee te brengen. Indien uw kind nog geen kids-ID heeft, breng dan de ISI+kaart mee.

SPOEDGEVALLEN

Spoedgevallen kunnen tussendoor opgevangen worden, bij voorkeur na telefonische melding.

011 / 44 76 00

Bel

Telefoon

De telefoon als communicatiemiddel is onmisbaar in een huisartsenpraktijk, maar kan ook storend zijn.

Elk telefonisch contact met de dokter verstoort de afspraak van dat moment en het betekent een vertraging voor alle volgende afspraken. Dat heeft u als patiënt misschien zelf al ondervonden.

Daarom vragen wij u vriendelijk om telefonische contacten met de dokter zelf tot het noodzakelijke te beperken, hou het bij korte vragen. Voor een uitvoerige bespreking van een probleem of uw resultaten maakt u best een afspraak.

Dubbele afspraken

Komt u met meer dan één persoon, vraag dan ook meerdere afspraken.
Voorziet u een langer gesprek, een langer onderzoek of speciale behandeling, vermeld dit dan bij aanvraag, zodat we met de tijdsduur rekening kunnen houden.

Prikconsulten

Het is verplicht dat u gezien wordt door een arts bij bloedname, vaccinatie, …

Om dit praktisch te organiseren heeft elke arts hiervoor ‘prikconsulten’ voorzien. U dient hiervoor steeds een afspraak te maken.

Deze consulten zijn kort en dienen enkel voor de bloedname, vaccinatie, … Onze verpleegsters zullen ons hierbij helpen. Zo kunnen lange wachttijden vermeden worden.

Een consult ter bespreking van de resultaten kan, indien nodig, gelijktijdig met de verpleegster worden afgesproken.

Huisbezoeken

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De huis-bezoeken gebeuren volgens vraag. Ook hier is er vrije keuze van arts tenzij bij dringende oproepen. Dan komt de arts die zich het snelst kan vrijmaken.

U vraagt een huisbezoek best aan vóór 9.30u, dan kan u in de normale ronde van de arts worden opgenomen. Meestal is het mogelijk én verantwoord dat de patiënt naar de arts toe gaat: in de praktijk heeft de arts alles bij de hand om zo goed en zo doelmatig mogelijk te onderzoeken en te behandelen. De kwaliteit van zorgen zal er dan ook wel bij varen.

Voorschriften en attesten

Het voorschrijven van medicatie en het afleveren van andere zorgattesten kan enkel gevraagd worden op raadpleging. Dit is een wettelijke bepaling.

Wij begrijpen goed dat u soms onverwacht een voorschrift te kort komt, voorzie echter tijdens uw raadpleging dat u voldoende medicatievoorschriften vraagt aan de arts.

Het telefonisch afleveren van een voorschrift of attest is enkel bedoeld als noodoplossing en niet ter vervanging van een raadpleging.

Nota
uw dokter mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid! Maak het hem/haar niet moeilijk. Vraag alleen wat redelijk, echt en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

HAIO

Een Huisarts in Opleiding (HAIO) is een afgestudeerde arts die in het kader van de verdere specialisatie tot huisarts in onze groepspraktijk werkt. Hij/Zij kan steeds beroep doen op één van de vaste artsen en heeft op regelmatige basis overleg met hen.

NIEUWE PATIËNTEN

Wilt u zich als nieuwe patiënt inschrijven in onze praktijk, gelieve u eerst telefonisch aan te melden. Om de goede zorgen voor onze huidige patiënten te kunnen blijven waarborgen nemen we enkel nieuwe patiënten aan woonachtig in de deelgemeente Hamont of nauwe verwanten van onze bestaande patiënten.